Linie van communicatie ten oosten van Hulst

Verdedigingslinie ten oosten van de vesting Hulst. De liniewal verbond de forten Moerschans, de Grote Rape en Zandberg met elkaar en met de vesting Hulst ter verdediging van de ruimte tussen de forten
Linie van communicatie, zicht op redan
Linie van communicatie, zicht op redan. (foto David Ross

 

Geschiedenis

… tot 1701

Na de verovering van Hulst door prins Maurits gaf hij opdracht de linie aan te leggen. In 1596 wisten Spaanse troepen de nog niet voltooide linie te doorbreken en Hulst te omsingelen. Na de herovering van Hulst in 1645 door prins Frederik werden in het gedeelte van de linie tussen Hulst en fort Moerschans twee bastions aangelegd.

1701 tot 1795

Rond 1700 werden aan het gedeelte tussen fort Moerschans en fort Zandberg zeven redans toegevoegd waardoor het gebied voor de linie beter bestreken kon worden. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog wisten Franse troepen in 1747 de linie te doorbreken zodat zij daarna de vesting Hulst konden insluiten en veroveren.

1795 tot 1830

Met de opheffing van de vesting Hulst in 1816 werd ook de linie overbodig.

1830 tot 1874

Tijdens de Belgische Afscheiding (1830-1839) werd de linie alsnog tijdelijk in staat verdediging gesteld en met troepen bezet.

1874 tot ….

Woonplaats: Hulst

Ligging: ten oosten van de vesting Hulst

Aanwezig: de linie is nog in redelijke staat aanwezig.

Linie van communicatie, zicht op redan
Een van de redans van de linie. Links het inundatiegebied gelegen voor de linie. (foto David Ross)
Linnie van communicatie, keelzijde bastion
Het interieur van een van de bastions van de linie (Foto David Ross)