De batterij bij Zwartenhoek

Batterij ter bescherming van de nabij gelegen (inundatie)sluis.
De batterij bij Zwartenhoek
De batterij bij Zwartenhoek, gezien vanaf de inundatiesluis. (Foto David Ross)

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

Rond 1789 werd begonnen met het indijken van het oostelijk gedeelte van de slikken en schorren tussen Hulst en Axel. In 1790 volgde het westelijke gedeelte van het gebied. Hierbij werd de Braakman afgedamd door een nieuwe dijk. Aan de uiteinden kwamen nieuwe sluizen voor de waterhuishouding van de nieuwe polders. In oorlogstijd konden deze sluizen ook gebruikt worden om het gebied weer te inunderen (onder water te zetten). Om de sluis aan de zuidzijde bij Zwartenhoek te beschermen werd een flinke batterij aangelegd.

1795 tot 1830

In de Bataafs-Franse tijd verviel de militaire functie van de sluis en de nabijgelegen batterij.

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Westdorpe

Ligging: ten zuidwesten van Axel

Aanwezig: Nadat in 2007 de sluis gerestaureerd was, werd in 2010 ook een gedeelte van de batterij gereconstrueerd.

De batterij bij Zwartenhoek
De batterij bij Zwartenhoek, gezien vanaf de inundatiesluis. (Foto David Ross)
de batterij bij Zwartenhoek, keelzijde.
de batterij bij Zwartenhoek, keelzijde. (Foto David Ross)
De (inundatie)sluis bij Zwartenhoek
De (inundatie)sluis bij Zwartenhoek. (Foto David Ross)