Verdedigingswerken per linie

In het verhaal van de Zuiderfrontier spelen vele verdedigingswerken een grotere of kleinere rol. Om deze een beetje overzichtelijk te houden heb ik ze voorlopig verdeeld in linies of groepen verdedigingswerken die min of meer een zelfstandige rol gespeeld hebben in het verhaal van de Zuiderfrontier. Denkt u daarbij aan:

  • De Zuiderfrontier in Zeeland en Noord-Brabant.

 

  • De vestingen van het Barrièretraktaat van 1715.

 

  • De vestingen van de Wellingtonbarrière

 

Mogelijk dat ik in de toekomst nog onderverdelingen maak als dit het wat overzichtelijker maakt.