Welkom


had u ooit al een gehoord van de de Zuiderfrontier? Een goede kans van niet. In de media wordt er de laatste jaren wel aandacht aan besteed maar dan onder de noemer “Zuiderwaterlinie”. Een benaming die leuk klinkt, maar historisch gezien de lading echt niet dekt. Daarnaast is de aandacht regionaal nogal verschillend. Zo hebben ze het in Zeeland over de “Staats-Spaanse linies”. Ook een mooi project, maar er zijn nu al mensen die denken dat dit een historische naam is van de linie zoals die in Zeeuws-Vlaanderen lag. En ook de benaming Zuiderfrontier is geen statisch gegeven. In de vele archiefstukken worden verschillende schrijfwijzes gebruikt, zoals u ook in het logo kan zien.

Op deze website wil ik in het kort wat meer vertellen over de geschiedenis van de historische Zuiderfrontier. Het stelsel van verdedigingswerken en inundaties dat zich grotendeels uitstrekte tussen Sluis in Zeeuws-Vlaanderen en Grave in het oosten van Noord-Brabant.  En ik wil u ook meenemen naar een aantal vestingsteden en verdedigingswerken in het huidige België. Want ook deze plaatsen hebben een rol gespeeld in de ontwikkeling van de Zuiderfrontier.

Voorlopig is het niet meer dan een opsomming van de verschillende soorten verdedigingswerken per gebied, periode of linie/stelling. En omdat het om veel verschillende verdedigingswerken gaat, gebeurt dit alles in kleine stapjes. Overigens beperk ik mij ook tot de verdedigingswerken die echt een rol in dit verhaal gespeeld hebben.

Mocht u meer willen weten, of heeft u informatie of foto’s van verdedigingswerken die u met mij wil delen? Dan kunt u mij altijd per e-mail bereiken op david.c.h.ross@gmail.com

Ik wens u veel plezier toe bij uw bezoek aan deze website.