Fort Zandberg

Fort dat onderdeel uitmaakte van de Linie van Communicatie ten Oosten van Hulst. Diende om een omsingeling van Hulst te voorkomen.
Fort Zandberg (foto David Ross)

Geschiedenis

… tot 1701

Het fort werd rond 1586 aangelegd op de grens van het inundatiegebied. Het wisselde verschillende keren van eigenaar totdat het in 1645 definitief in Staatse handen viel. In 1682 raakte het beschadigd door een zware stormvloed.

1701 tot 1795

Rond 1701 werd het fort verbeterd op advies van de bekende vestingbouwer Menno van Coehoorn.

1795 tot 1830

Met de opheffing van de vesting status van Hulst en de Linie van Communicatie verloor ook het fort Zandberg zijn functie.

1830 tot 1874

In 1830, ten gevolge van de Belgische Afscheiding, werden er enige tijd weer troepen in het fort gelegerd.

1874 tot ….

Woonplaats: Hulst

Ligging: ten noordoosten van Hulst

Aanwezig: de contouren van het fort zijn nog enigsinds zichtbaar in het terrein.

Fort Zandberg (foto David Ross)