Fort Moerschans

Fort dat onderdeel uitmaakte van de Linie van communicatie ten oosten van de vesting Hulst.
Fort Moerschans (Foto David Ross)

Geschiedenis

… tot 1701

Rond 1591 werd begonnen met de aanleg van het fort. Aanvankelijk was het een eenvoudig vierkant werk met een natte gracht. In 1678 moet het fort, dat ondertussen sterk vervallen was, in verband met dreigende oorlog weer hersteld worden. In 1682 werd het fort door een stormvloed beschadigd. Herstel volgde pas rond 1692. Waarschijnlijk kreeg het toen ook zijn huidige vorm. 

1701 tot 1795

In deze periode hebben er geen grote aanpassingen aan het fort plaatsgevonden.

1795 tot 1830

Gelijk met de opheffing van de vesting Hulst in 1816 verloor ook het fort zijn functie als verdedigingswerk.

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Hulst

Ligging: ten oosten van Hulst.

Aanwezig: Met name de zuidzijde van het fort is nog in redelijke staat aanwezig. De noordelijke helft van het fort is ooit afgegraven. De contouren van het fort zijn door het herstellen van de gracht en door beplanting redelijk goed te herkennen.

Fort Moerschans (Foto David Ross)