Batterij Reijgersbosch

Batterij ter bescherming van de nabij gelegen (inundatie)sluis.
Batterij Reijgersbosch (foto David Ross)

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

Bij de inpoldering van de Riet- en Wulfsdijkpolder in 1789 werd een uitwateringssluis aangelegd. De sluis kon ook dienstdoen als inundatiesluis voor de nieuw aangelegde polder. Ter bescherming van de sluis werd in 1794 ten westen van de sluis deze batterij aangelegd.

1795 tot 1830

In de Bataafs-Franse tijd verloor de batterij zijn functie.

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Axel

Ligging: ten noordoosten van Axel.

Aanwezig: ten noorden van de Reigersbossestraat is nog een gedeelte van de batterij bewaard gebleven.

Batterij Reijgersbosch (foto David Ross)