Batterij bij Luntershoek

Batterij ter verdediging van de nabij gelegen schut- en inundatiesluis.
Batterij bij Luntershoek
Batterij bij Luntershoek (foto David Ross)

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

Bij de inpoldering van de Riet- en Wulfsdijkpolder in 1789 werd een schutsluis aangelegd. Deze zorgde voor de verbinding over water met Hulst. De sluis kon ook dienstdoen als inundatiesluis voor de nieuw aangelegde polder. Ter bescherming van de sluis werd in 1794 ten noorden van de sluis de batterij aangelegd. 

1795 tot 1830

In de Bataafs-Franse tijd verloor de batterij zijn functie.

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Axel

Ligging: ten noodoosten van Axel

Aanwezig: de contouren van de batterij zijn nog vaag in het landschap te herkennen door een lichte verhoging.

Batterij bij Luntershoek
Batterij bij Luntershoek (foto David Ross)