De vesting Dendermonde

Deze vesting maakte deel uit van de Barrière van 1715 en van de Wellingtonbarière.
De vesting Dendermonde 1830.
Tekening: David Ross

Geschiedenis

… tot 1701

Door zijn strategische ligging bij de samenloop van de rivieren de Schelde en de Dender is Dendermonde al vroeg een interessante plaats om te verdedigen. Al vroeg in zijn geschiedenis is de stad al versterkt. Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd de vesting versterkt met bolwerken.

1701 tot 1795

In deze periode wordt de vesting verder versterkt. In het kader van het barrièretraktaat krijgt de vesting een gezamenlijke Oostenrijks/Nederlandse bezetting. Onder keizer Jozef II wordt de vesting vrijwel volledig gesloopt.

1795 tot 1830

Als vesting in de tweede linie van de Wellington Barrière wordt de vesting vanaf 1820 weer geheel hersteld op basis van het oude tracé. De vesting krijgt 8 bastions. het westelijk front, dat grotendeels veilig achter de rivier en de inundaties lag, kreeg een gebroken tracé waarbij de korte stukken wal de lange stukken flankeerden. Voor de bezetting van de vesting worden verder verschillende bomvrije kruitmagazijnen, een bomvrije kazerne en een niet bomvrij laboratorium gebouwd. De vesting kreeg vier poorten waarvan er drie gedekt werden door een ravelijn. Ten noorden van de Schelde was een bruggenhoofd gepland bestaande uit een dubbele tenaille. In 1830 was de vesting nog niet geheel gereed.

1830 tot 1874

Na het vertrek van de Hollandse troepen voltooid het nieuwe bewind de vesting. Verder worden de nodige verbeteringen aan de vesting aangebracht. In 1870 is er sprake van dat de vesting opgeheven wordt, maar dit gaat uiteindelijk niet door.

1874 tot ….

In 1906 verliest de vesting uiteindelijk zijn functie, maar nog in 1914 worden de vestingwerken gebruikt om de stad tegen de Duitsers te beschermen. Van dit gevecht heeft heeft de stad veel te lijden gehad. Pas na de Eerste Wereldoorlog wordt begonnen met de sloop van de vestingwerken.

Woonplaats: Dendermonde (Frans: Termonde)

Ligging: in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen, in het noorden van België.

Aanwezig: Van de Hollandse vestingwerken is aan de zuidoostzijde het trace nog herkenbaar. Daar bevinden zich ook de restanten van de Mechelse poort en de Brusselse poort en het kruitmagazijntje op het ravelijn voor deze laatste poort. Verder is het bomvrij arsenaal bewaard gebleven en de bomvrije kazerne. Beide verkeren echter in slechte staat.

De Brusselse poort. Foto: David Ross
Kruithuisje op ravelijn. Foto: David Ross
Het voormalige laboratorium. Foto: David Ross
De vesting Dendermonde 1830.
Tekening: David Ross