De citadel van Gent

een van de verdedigingswerken die deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière.
Citadel van Gent, poortgebouw. (foto: Wikipedia)

 

Geschiedenis

… tot 1701

De vesting Gent ontstond in de 13e en 14e eeuw en ontwikkelde zich tot een volwaardige vesting.

1701 tot 1795

Gent verloor zijn functie als vesting in 1781 toen deze gesloopt werd op bevel van keizer Jozef II.

1795 tot 1830

als onderdeel van de Wellington Barrière werd in 1822 begonnen met de bouw van een nieuwe citadel aan de zuidzijde van Gent. Deze was gelegen op het hoger gelegen gebied tussen de rivieren de Schelde en de Leie. De citadel was een vrijwel regelmatig vijfhoekig en gebastioneerd met ravelijnen, droge gracht, en een gedekte weg. Het ontwerp was van de ingenieur Gey van Pittius en was gebaseerd op het Franse Front Moderne. Ten tijde van de Belgische opstand was de citadel nog niet geheel voltooid.

1830 tot 1874

Na de overname van de citadel door de Belgische strijdkrachten werd de citadel afgebouwd en zou nog tot 1870 dienst doen. Daarna werd de citadel gelijkelijk verder afgebroken. Het terrein werd ingericht als park.

1874 tot ….

Woonplaats: Gent (Frans: Gand)

Ligging: in het noordwesten van de provincie Oost-Vlaanderen in het noorden van België.

Aanwezig: De citadel is grotendeel verdwenen. Alleen het poortgebouw met wachtlokalen is nog aanwezig. Het Nederlandse wapen boven de ingang is alleen vervangen door het Belgische.

Citadel van Gent, poortgebouw. (foto: Wikipedia)
De citadel van Gent
De citadel van Gent. Tekening David Ross