Het fort van Hoei

Strategisch gelegen verdedigingswerk, onderdeel van de Wellingtonbarrière/Zuiderfrontier dat het verkeer door de vallei van de Maas beheerst.
Het fort van Hoei. Foto: Jeroen van der Werf.

 

Geschiedenis

… tot 1701

Op de plaats van de huidige fort werd reeds in de 10e eeuw een kasteel aangelegd dat in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid en verbeterd werd. Na de verovering van het kasteel door Franse troepen in 1675 werd het in 1676 verwoest toen zij zich terug moesten trekken. In de daarop volgende periode wisselde de stad en de verdedigingswerken regelmatig van eigenaar. Zowel Menno van Coehoorn, namens de geallieerden en Vauban, namens de Fransen, droegen hun steentje bij om de verdediging te verbeteren. Naast het kasteel/fort werden in op de hoogtes die de stad omringden verschillende forten aangelegd.

1701 tot 1795

In 1705 viel de stad definitief in handen van de geallieerden. In 1715 hoopten de Staatse troepen de vesting als Barrière vesting te mogen gebruiken, maar in plaats daarvan werd Hoei een open stad en werden alle verdedigingswerken gesloopt.

1795 tot 1830

Na de val van Napoleon in 1815 ging Hoei deel uitmaken van de Wellingtonbarrière. Op de plaats van het oude kasteel werd, naar ontwerp van de luitenant-kolonel ingenieur Camerlingh, een nieuwe fort aangelegd waarmee de wegen langs en over de Maas onder controle gebracht konden worden. Ongeveer 45 meter boven het niveau van de Maas verrees een vierhoekig gebastioneerd fort. Aan de westzijde werd verder een lager gelegen batterij bebouwd om het dal van de Maas beter te kunnen beheersen.

1830 tot 1874

In 1848 verloor het fort zijn functie als verdedigingswerk en werd het een gevangenis. Een rol die het nog lang zou houden.

1874 tot ….

Tijdens de Eerste- en Tweede Wereldoorlog werd het fort ook door de Duitse bezetters als gevangenis gebruikt waarbij veel gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden moesten leven.

Woonplaats: Hoei (Frans: Huy)

Ligging: in het westen van de provincie Luik, in het oosten van België.

Aanwezig: het fort is tegenwoordig te bezoeken. Het heeft de functie van museum gekregen waarbij veel aandacht is voor de concentratiekampen en hun slachtoffers.

Meer informatie over de citadel van Hoei: https://tourvauban.wordpress.com/2014/12/29/huy/

Een van de bastions van het fort van Hoei. Foto: Jeroen van der Werf
De binnenplaats van het fort van Hoei. Foto: Jeroen van der Werf.