Batterij het Boerenmagazijn

Batterij ter verdediging van een ter plaatste gelegen inundatiesluis en stenen beer.
De batterij bij Moerenmagazijn met op de voorgrond de stenen beer (foto David Ross)

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

Bij de inpoldering van wat de Nieuw-Kieldrechtpolder zou gaan heten werd in de noordoostelijke dijk een sluis gebouwd t.b.v. de afwatering van de polder. De sluis kon ook dienen om de polder te inunderen. Bij de sluis werd ook een stenen beer aangelegd om het acces af te sluiten. rond 1874 werd ten noorden van de sluis een complex met drie batterijen aangelegd ter verdere verdediging van het acces en de sluis.

1795 tot 1830

In de periode tot 1814 verloren de batterijen hun functie

1830 tot 1874

Door verdere inpolderingen verloren ook de sluis en de beer hun functie. De sluis verdween rond 1852 onder een nieuwe dijklichaam.

1874 tot ….

Woonplaats: Graauw

Ligging: ten noordoosten van Hulst.

Aanwezig: in het tracé van de Willem Hendrikpolder zijn nog vaag de contouren van de batterijen te herkennen. In 2000 zijn sluis en beer weer zichtbaar gemaakt en gerestaureerd.

De batterij bij Moerenmagazijn met op de voorgrond de stenen beer (foto David Ross)
Sluis en stenen beer gelegen voor de batterij het Boerenmagazijn (foto David Ross)