De vesting Veurne

Barrière vesting in de Zuidwesthoek van Vlaanderen.  
De vesting Veurne. Bron www.geopunt.be

Geschiedenis

… tot 1701

De eerste vorm van verdediging op deze plaats is een burg die aangelegd werd ter bescherming van de bewoners van dit gebied tegen aanvallen van de Noormannen. De eerste echte versterking ontstond rond 1213 ten gevolge van een Frans-Vlaams conflict. Tussen 1388 en 1413 kreeg de stad een stenen muur met 33 halfronde torens en zeven poorten. Deze versterking werd rond 1488 verder uitgebreid. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werden voor de vier landpoorten ravelijnen aangelegd. Als gevolg van de vrede van Aken in 1668 komt de vesting en het omliggende gebied in Franse handen.
Tussen 1692 en 1697 werd de vesting geheel vernieuwd naar ontwerp van de bekende Franse vestingbouwer Vauban. Naast de nieuwe vestingwerken worden ver verder officiersverblijven, een kazerne en een nieuw kruitmagazijn aangelegd.

1701 tot 1795

In 1713 komt Veurne in Oostenrijkse handen ten gevolge van het Verdrag van Utrecht. Vanaf 1715 worden er Staatse troepen in de vesting gelegerd als onderdeel van het Barrièretraktaat. Ten tijde van de Oostenrijkse Successieoorlog valt Veurne tijdelijk weer in Franse handen. Tenslotte zal in 1781 op bevel van Jozef II begonnen worden met de definitieve sloop van de vesting. Het doek valt voor Veurne als vestingstad.

1795 tot 1830

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Veurne (Frans: Furnes)

Ligging: in het zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen, in het westen van België.

Aanwezig: van de vestingwerken resteert niets meer. Alleen in het stratenpatroon zijn nog enkele verwijzingen te vinden naar het militaire verleden van de stad.

De vesting Veurne. Bron www.geopunt.be