Fort Beaufort

Eenvoudige aarden batterij in 1747 aangelegd om het acces via de Zwingelspaansedijk af te sluiten. Voor de batterij lag een coupure.
Fort Beaufort
Fort Beaufort (Foto David Ross

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

tijdens het beleg van Bergen op Zoom in 1747 nam de dreiging voor de vesting Willemstad toe. Daarom werd de verdediging van de vesting verbeterd door nieuwe inundaties voor te bereiden en de aanleg van verschillende verdedigingswerkjes op de accessen. Zo ook deze batterij. De batterij werd waarschijnlijk vernoemd naar Mr. Joachim Ferdinand de Beaufort, de Raad en Rekenmeester van de Prins van Oranje. Na 1747 heeft het werkje waarschijnlijk geen dienst meer gedaan.

1795 tot 1830

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Zwingelspaan

Ligging: ten zuidoosten van Willemstad.

Aanwezig: de batterij is nog vaag zichtbaar in het landschap.

Fort Beaufort (foto David Ross)