Het fort Mont Feron

een van de forten die deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière.  

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

1795 tot 1830

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Aat (Frans: Ath)

Ligging: ten westen van Aat, in het noorden van de provincie Henegouwen, in het zuidwesten van België.

Aanwezig: het fort is grotendeels gesloopt, maar onder de grond zijn nog een groot gedeelte van de kazematten bewaard gebleven.

Fort/vesting (foto …)