De vesting Bergen

een van de vestingen die deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière.
Plattegrond van de vesting Bergen.
De vesting Bergen. Tekening David Ross

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

1795 tot 1830

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Bergen (Frans: Mons)

Ligging: in het zuiden van de provincie Henegouwen, in het zuidwesten van België.

Aanwezig: –

Plattegrond van de vesting Bergen.
De vesting Bergen. Tekening David Ross