Fort op de hoogte van Beveren

Fort gepland om gebouwd te worden als onderdeel van de Wellingtonbarrière.
Fort op de hoogte van Beveren
Ontwerp uit 1820 voor het fort op de hoogte van Beveren nabij Oudenaarde. Tekening: David Ross

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

1795 tot 1830

Om de kwetsbare noordwestzijde van de vesting te berschermen werd er in 1820 op de hoogte van Beveren een fort gepland. Uiteindelijk is de bouw hiervan niet doorgegaan.

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Oudenaarde

Ligging: in het zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen.

Aanwezig: –

Fort op de hoogte van Beveren
Ontwerp uit 1820 voor het fort op de hoogte van Beveren nabij Oudenaarde. Tekening: David Ross