De vesting Mariembourg

Een van de vestingen die deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière
De vesting Mariembourg 1815-1830. Tekening: David Ross.

Geschiedenis

… tot 1701

De vesting Mariembourg werd rond 1542-1546 aangelegd naar Italiaans voorbeeld. Het bestond uit een regelmatige rechthoek met vier bastions, één poort en was omgeven door een natte gracht. Na wisselend in Franse en Spaanse handen gevallen te zijn werd het definitef Frans in 1659. In de daarop volgende periode, waarin het deel uitmaakte van het Franse verdedigingsstelsel aan de noordzijde van Frankrijk, kreeg de vesting vier ravelijnen en een gedekte weg.

1701 tot 1795

Tot 1815 bleef de vesting in Franse handen.

1795 tot 1830

Ten gevolge van het Tweede Verdrag van Parijs van 20 november 1815 werd de vesting onderdeel van het koninkrijk der Nederlanden. Kort daarna werd het als voorpost opgenomen in de Wellingtonbarrière. De vestigwerken werden vernieuwd en de stad kreeg een tweede toegangspoort. Aan de noordoostzijde werd een lunet aangelegd met een stenen reduit.

1830 tot 1874

Nadat de vesting in 1830 in Belgsiche handen kwam verloor het zijn functie als vesting. In de jaren 1853-1855 werd het grootste gedeelte van de vestingwerken gesloopt. Het reduit van de lunet werd pas rond 1914 gesloopt.

1874 tot ….

Woonplaats: Mariembourg

Ligging: in het zuidwesten van de provincie Namen, in het zuidoosten van België.

Aanwezig: de vesting is geheel verdwenen, alleen het stratenpatroon herinnerd er nog aan. Uit de Nederlandse periode dateerd nog wel het arsenaal.

De vesting Mariembourg 1815-1830. Tekening: David Ross.