De vesting Namen

Deze vesting maakte deel uit van de Barrière van 1715 en van de Wellingtonbarière.
Reconstructie van de vesting Namen rond 1830 gebaseerd op o.a. de van der Maelen kaart uit 1850. afbeelding: David Ross

Geschiedenis

… tot 1701

De stad Namen kreeg zijn eerste omwalling aan het einde van de 10e eeuw. In de loop der eeuwen ontwikkeld deze zich verder tot een moderne vesting met 9 bastions. Na de verovering van de vesting onder Lodewijk XIV zal de Franse vestingbouwer Vauban de verdedigingswerken verder verbeteren en worden er een aantal kazernes en een arsenaal gebouwd. Dit proces herhaald zich na 1695 als de vesting in handen valt van de geallieerden. De vesting bestaat dan uit twee gedeelten, de oude stad aan de voet van de citadel en de nieuwe stad aan de overzijde van de Sambre.

1701 tot 1795

In 1701 valt de vesting wederom in handen van Franse troepen. Bij de vrede van Utrecht wordt bepaald dat de voormalige Spaanse Nederlanden, en dus ook de vesting Namen, in handen komen van de Oostenrijkse Habsburgers. De vesting Namen gaat vanaf 1715 deel uitmaken van de Staatse barrière waarbij de stad en de citadel bezet worden door Staatse troepen. Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog valt de vesting tijdelijk weer in Franse handen (1746-1748). Na de eenzijdige opheffing van het barrière traktaat door keizer Jozef II wordt begonnen met de sloop van de vesting. Met name de buitenwerken vallen ten prooi aan de sloop.

1795 tot 1830

In 1794 valt de vesting opnieuw in Franse handen tot 1814. De voormalige Oostenrijkse Nederlanden worden samengevoegd met Nederland tot het nieuwe koninkrijk der Nederlanden. In 1815 gaat de vesting deel uitmaken van de Wellingtonbarrière. Tussen 1817 en 1823 worden de vestingwerken van de stad vernieuwd waarbij gebruik gemaakt werd van het oude tracé van de vesting en de overgebleven delen daarvan.

1830 tot 1874

Na 1830 kwam de vesting in Belgische handen maar verliest het al snel zijn militaire status. vanaf 1860 verdwijnen de vestingwerken in rap tempo.

1874 tot ….

Woonplaats: Namen (Frans: Namur)

Ligging: in het noorden van de provincie Namen, in het zuidoosten van België.

Aanwezig: Van de vestingwerken en de militaire gebouwen resteren alleen nog een Frans arsenaal uit de periode van Vauban en de Porte de Bordial aan de voet van de citadel. Deze poort werd door de Nederlandse ingenieurs tussen 1817 en 1823 hersteld.

Reconstructie van de vesting Namen rond 1830, gebaseerd op o.a. de van der Maelen kaart uit 1850. afbeelding: David Ross
De Porte Bordial. Bron: Wikimedia
Het Arsenaal. Bron: Wikimedia.