De citadel van Namen

Strategisch gelegen verdedigingswerk op de plaats waar de rivier de Samber uitmondt in de Maas.
De citadel van Namen, periode 1815-1830. Tekening David Ross

 

Geschiedenis

… tot 1701

Belegering van de stad en citadel van Namen in 1695. Belegering van de stad en citadel van Namen in 1695. Bron: Wikimedia

De citadel ontstond uit het kasteelcomplex van de graven van Namen. Het was strategisch gelegen op een uitloper van een hoge heuvelrug. Vanaf de periode van de 80-jarige oorlog werd het kasteel steeds verder versterkt. Tijdens de negenjarige oorlog lag het in het grensgebied tussen de Spaanse Nederlanden en Frankrijk en werd het verschillende malen belegerd en versterkt. Hierbij speelden Menno van Coehoorn en Vauban een belangrijke rol.

1701 tot 1795

Vanaf 1715 maakte de citadel deel uit van de barrière en kreeg het een deels Staatse bezetting. In 1745 werd het belegerd en tijdelijk bezet door Franse troepen. Nadat het Barrièretractaat opgezegd werd begon men in 1782 de citadel te slopen.

1795 tot 1830

De sloop van de citadel ging door tot in de Franse periode. Tussen 1816 en 1825 werd op deze plaats een geheel nieuwe citadel aangelegd als onderdeel van de Wellingtonbarrière.

1830 tot 1874

Na 1830 kwam het in Belgische handen. Het behield nog geruime tijd zijn militaire functie.

1874 tot ….

Als verdedigingswerk verliest de vesting zijn bestaansrecht, maar tot 1975 blijft het een militair object. Daarna wordt het overgedragen aan de gemeente Namen.

Woonplaats: Namen (Frans: Namur)

Ligging: ten zuiden van de stad Namen, in het noorden van de provincie Namen, in het zuidoosten van België.

Aanwezig: –

Belegering van de stad en citadel van Namen in 1695. Bron: Wikimedia
Namen, de citadel
De citadel van Namen. (Foto: familie van der Linden)
Namen, de citadel
De citadel van Namen. (Foto: familie van der Linden)