Luik, fort de Chartreuse

een van de verdedgingswerken die deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière.
Luik, afbeelding van het fort La Chartreuse
Het fort La Chartreuse 1823.
Tekening: David Ross

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

1795 tot 1830

Het fort werd aangelegd in de periode 1817-1823 op de Mont Cornillon gelegen ten zuidoosten van de stad luik. Het ontleend zijn naam aan het nabij gelegen karthuizer klooster. Samen met de noorderlijker gelegen citadel van Luik maakte het toen deel uit van de Wellingtonbarrière. Het ontwerp van het fort zou zijn van luit. kol. H. Camerlingh. Het was een van de grootste Nederlandse werken en had een bezetting van 3000 manschappen en een bewapening van 112 stukken geschut.

1830 tot 1874

Na de omwenteling van 1830 kwam het fort in handen van België en werd het fort in gebruik genomen door het Belgische leger. De bomvrije kazerne in het reduit werd vergroot door er nog twee verdiepingen bovenop te bouwen.

1874 tot ….

In 1881 verloor het fort zijn status als verdedigingswerk maar bleef het wel gebruikt worden als kazerne. In de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitse bezetting gebruikt als gevangenis.

In 1988 werd het ook als kazerne opgeheven. Sinds deze tijd is het fort en de kazerne in verval geraakt.

Woonplaats: Luik (Frans: Liège)

Ligging: in het noorden van de provincie Luik, in het oosten van België.

Aanwezig: Restanten van het fort zijn nog aanwezig in een parkachtig landschap.

Luik, afbeelding van het fort La Chartreuse
Het fort La Chartreuse 1823.
Tekening: David Ross