Het Kezelfort

een van de forten die deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière.
Plattegrond van het Kezelfort en de onderaardsewerken. (bron: David Ross)

 

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

1795 tot 1830

Het Kezelfort werd gebouwd in de periode 1822-1824 en diende als gedetacheerd werk voor de vesting Oudenaarde. Het was ten oosten van de stad gelegen op de Kezelberg om de vijand te beletten belegerings batterijen op te stellen die de vesting Oudenaarde zouden kunnen beschieten.

Het was een vijfhoekig symmetrisch werk in de vorm van een lunet met twee faces, twee flanken en een keel. De wallen van de faces en flanken waren ingericht voor geschut en waren voorzien van barbetten op het saillant en de schouderhoeken. Onder de wallen waren twee bomvrije kazernes en kruithuizen aanwezig.
De faces en flanken werden verdedigd door een droge gracht met gecreneleerde galerij en koffers in de hoekpunten van de contrescarpgallerij.
De keelzijde van het werk was voorzien van een gecreneleerde galerij en een bomvrij reduit. Verder was het werk voorzien van een permanent tegenmijnstelsel.

1830 tot 1874

In 1853 verliest het zijn functie als verdedigingswerk en wordt het Kezelfort verkocht aan particulieren. Een gedeelte van het fort wordt daarna gesloopt.

1874 tot ….

Woonplaats: Oudenaarde (Frans: Audenarde)

Ligging: ten zuidoosten van Oudenaarde, in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen, in het noorden van België.

Aanwezig: van het werk resteren de droge gracht, de beklede wal met gecreneleerde galerij, een onderaardse gang die de escarp galerij met de contrescarpgallerij verbind en het tegenmijnstelsel. Het werk ligt op privé terrein en is niet te bezoeken.

Plattegrond van het Kezelfort en de onderaardse werken. (bron: David Ross)