het Fort Lillo

een van de forten die onder meer deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière en steunpunt langs de rivier de schelde.  

Geschiedenis

… tot 1701

Aangelegd in 1579 als een onregelmatig vierkant fort met vier bastions. Rond 1609 werd het fort flink aangepast en kreeg het een vijfde bastion. Na de 80-jarige oorlog bleef het fort in Staatse handen.

1701 tot 1795

Viel tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) tijdelijk in Franse handen maar kwam van de Vrede van Aken weer Staats. Werd in 1786 als gevolg van het verdrag van Fontainebleau aan de Oostenrijkers overgedragen

1795 tot 1830

Kwam in 1795 in Franse handen. De Fransen bouwden in de periode 1810-1813 een kustbatterij in de bedekte weg vóór de courtine 1-2, twee stenen blokhuizen en een bomvrij kruitmagazijn. Bij de hereniging van de noordelijke en zuidelijke Nederlanden in 1815 ging het fort over in Nederlandse handen. Tussen 1815 en 1830 kreeg het een nieuwe kustbatterij op de schorren voor de Franse batterij.

1830 tot 1874

Ook na de Belgische revolutie van 1830 bleef het tot 1839 in Nederlandse handen. Het Belgische leger verbouwde het bastion 5 tot kustbatterij. In 1856 werd er binnen het fort nog een bomvrije kazerne aangelegd.

1874 tot ….

In 1894 verloor het fort zijn functie als verdedigingswerk.

Woonplaats: Lillo

Ligging: ten noorden van Antwerpen op de linkeroever van de Schelde, in het noorden van de provincie Antwerpen, in het noorden van België.

Aanwezig: –

Fort/vesting (foto …)