De vesting Nieuwpoort

Een van de vestingen die deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière.  
Bomvrij arsenaal te Nieuwpoort. Bron: Tijl Vereenooghe

Geschiedenis

… tot 1701

Nieupoort werd gesticht in 1163 en kreeg vanaf 1383 stadmuren met enkele poorten en een voorliggende gracht. De stad was gunstig gelegen op een knooppunt van enkele kanalen en de monding van de rivier de IJzer. Over de verdere ontwikkeling van de vestingwerken is niet zo veel bekend, maar het lijkt er op dat de stad in de tweede helft van de 17 eeuw verder versterkt werd met behulp van (gedetacheerde) bastion en enkele ravelijnen voor de oude stadsmuur.

1701 tot 1795

De Ferraris kaart van 1771-1778 laat zien dat er ten noorden van de stad, aan de overzijde van de IJzer een soort hoornwerk aangelegd was. na 1785 volgde een gedeeltelijke ontmanteling van de vestingwerken op bevel van keizer Jozef II.

1795 tot 1830

Vanaf 1815 diende het als rechter steunpunt van de Wellingtonbarrière. Op basis van de Vandermaelenkaart (1846-1854) lijkt het er op de oude stadsmuur, die toen blijkbaar nog aanwezig was, met name aan de westzijde gesloopt werd en vervangen door een nieuwe wal met bastions en voorwerken. Aan de zuid- en oostzijde werden voor de oude stadsmuur nieuwe werken aangelegd. Verder is er dan sprake van een voorliggende gracht met een gedekte weg. Langs de verschillende waterwegen die de vesting naderen werden lunetten aangelegd. Binnen de vesting werden verder drie nieuwe kazernes, twee kruitmagazijnen, een arsenaal en een laboratorium aangelegd.

1830 tot 1874

In 1859 verliest Nieuwpoort zijn status als vesting en begint de afbraak.

1874 tot ….

Tijdens de Eerste Wereldoorlog speelt de stad een belangrijke rol in de verdediging van de zuidzuidwesthoek van Vlaanderen, met name vanwege het sluizencomplex waarmee de inundatie van het gebied geregeld kon worden. de stad wordt hierbij vrijwel geheel verwoest.

Woonplaats: Nieuwpoort (Frans: Nieuport)

Ligging: in het westen van de provincie West-Vlaanderen, in het westen van België.

Aanwezig:

van de vestingwerken is niets meer terug te vinden. Uit de Hollandse periode rest alleen het bomvrije arsenaal (zie foto).

Bomvrij arsenaal te Nieuwpoort. Bron: Tijl Vereenooghe