Welkom


had u ooit al een gehoord van de de Zuiderfrontier? Een goede kans van niet. In de media wordt er de laatste jaren wel aandacht aan besteed maar dan onder de noemer “Zuiderwaterlinie”. Een benaming die leuk klinkt, maar historisch gezien de lading echt niet dekt. Daarnaast is de aandacht regionaal nogal verschillend. Zo hebben ze het in Zeeland over de “Staats-Spaanse linies”. Ook een mooi project, maar er zijn nu al mensen die denken dat dit een historische naam is van de linie zoals die in Zeeuws-Vlaanderen lag.

Op deze website wil ik u meer vertellen over de geschiedenis van de historische Zuiderfrontier. Het stelsel van verdedigingswerken en inundaties dat zich grotendeels uitstrekte tussen Sluis in Zeeuws-Vlaanderen en Grave in het oosten van Noord-Brabant.  En ik wil u ook meenemen naar een aantal vestingsteden en verdedigingswerken in het huidige België. Want ook deze plaatsen hebben een rol gespeeld in de ontwikkeling van de Zuiderfrontier.

Ik wens u veel plezier toe bij uw bezoek aan deze website.