De vesting Oostende

een van de vestingen die deel uitmaakte van de Wellingtonbarrière.  

Geschiedenis

… tot 1701

1701 tot 1795

1795 tot 1830

1830 tot 1874

1874 tot ….

Woonplaats: Oostende

Ligging: in het westen van de provincie West-Vlaanderen, in het westen van België.

Aanwezig: –

Fort/vesting (foto …)